Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина ПДФ Штампа Ел. пошта
Обавештење о подношењу Захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина и инертног отпада Агенције за рециклажу секундарних сировина Метал-Радоичић ДОО из Рековца.

Општинска управа, општине Рековац, на основу члана 63. став2, Закона о управљању отпадом(,,Сл.Гласник РС“број:36/2009) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ


о пријему захтева за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина и инертног отпада на територији општине Рековац.

Надлежан орган обавештава јавност да је 09.06.2010. године Агенција за рециклажу секундарних сировина Метал-Радоичић ДОО, са адресом : Милоја Милојевића бб 35260 Рековац, поднела Захтев за издавање дозволе за сакупљање, транспорт и складиштење секундарних сировина и инертног отпада.
Оператер обавља послове прикупљања, разврставања и рециклажу металних и неметалних отпадака и остатака ( секундарних сировина) у објекту изграђеном на катастарској парцели број 3824 КО Рековац, СО Рековац.

. Рок за достављање мишљења и предлога је 02.08. 2010. године.

Увид у поднети Захтев за издавање дозволе и приложену документацију може се извршити у Општинској управи Рековац, Светозара Марковића бр.2, 35260 Рековац у канцеларији бр.12 сваког радног дана од 10-12 часова.

MS Word документ можете преузети у секцији документа.
 
 

Анкета

Да ли сте задовољни радом пољопривреднг фонда Рековац
 
Банер
Банер
Пољопривредни фонд Рековац